• Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 17
    Protokół wyników głosowania w okregu wyborczym nr 17 na listy kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 49 - wybory rzeczpospolitej polskiej zarządzone na dzień 13 sierpnia 2019 r.
    Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 50 - wybory rzeczpospolitej polskiej zarządzone na dzień 13 sierpnia 2019 r.