• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Radomiu w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Radomiu I i II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń ObKW
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Radomiu I i II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
    Informacje Komisarzy Wyborczych w Radomiu o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji