• Postanowienia o powołaniu obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
    Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
  • Informacje Komisarzy Wyborczych w Radomiu o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji