• Komisarz Wyborczy w Radomiu I
    Komisarz Wyborczy w Radomiu II
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Radomiu I i Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 26 września 2018 r. w sprawie terminu i miejsca przyznania jednolitych numerów listom kandydatów na radnych komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.