• Rozwiązanie komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmiku województwa oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.