• Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
    Postanowienia o powołaniu obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Radomiu I i Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 26 września 2018 r. w sprawie terminu i miejsca przyznania jednolitych numerów listom kandydatów na radnych komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
    Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Radomiu
  • Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przyjęte przez Komisarzy Wyborczych w Radomiu