• Referenda Gminne w sprawie odwołania przed upływem kadencji Rady Gminy Jastrzębia i Wójta Gminy Jastrzębia
    Referenda lokalne