• Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Warki przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 22 kwietnia 2012 r.