• WZORY DOKUMENTÓW dotyczące tworzenia komitetu wyborczego - wybory uzupełniające 2018-2023r.
    WZORY DOKUMENTÓW dotyczące zgłaszania kandydatów na radnych - wybory uzupełniające 2018-2023r.
  • WZORY DOKUMENTÓW dotyczące zgłoszenia do składu terytorialnej/obwodowej komisji wyborczej - wybory uzupełniające 2018-2023r.
    Wzór zaświadczenia dla męża zufania oraz obserwatora społecznego
  • WZORY DOKUMENTÓW - głosowanie przez pełnomocnika oraz głosowanie korespondencyjne