• Wzory dokumentów dotyczących tworzenia komitetu wyborczego wyborców (dotyczy gminy do 20 tys. mieszkańców) - wybory samorzadowe kadencja 2018-2023 r.
    Druki zgoszeniowe komitetów wyborczych w wyborach (uzupełniających, przedterminowych organów stanowiących i wykonawczych) w kadencji 2014-2018