Adresy stron internetowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listpada 2014 r., które złożyły zawiadomienia o swoim utworzeniu Komisarzowi Wyborczemu w Radomiu


(według zawiadomień przekazanych przez pełnomocników komitetów wyborczych zgodnie z art. 102 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.; stan na 12 września 2014 r.)

Nazwa komitetu  Adres strony internetowej
Komitet Wyborczy Samorządowe Stowarzyszenie "Nasz Region Kozienicki" www.kwnaszregionkozienicki.pl
Komitet Wyborczy "Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej" www.wzsz.webd.pl
Komitet Wyborczy "Praworządny Powiat Miasto i Gmina" www.ppmig.pl
Komitet Wyborczy "Wspólne Dobro"

www.kw-wspolnedobro.pl

Komitet Wyborczy Samorządowe Forum Ziemi Kozienickiej www.forumkozienice.pl
Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Mała Ojczyzna" www.naszamalaojczyzna.pl
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Polska www.wspolnapolska.strefa.pl
Komitet Wyborczy Wyborców Niezależni Razem www.kwwniezaleznirazem.pl
Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Nasz Powiat www.kww-nasza-gmina-nasz-powiat.prv.pl
Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe www.kwwporozumieniesamorzadowe.pl
Komitet Wyborczy Wyborców Razem budujemy www.razembudujemy.republika.pl
Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Szydłowiecka Razem" www.wszr.webd.pl
Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Ludowe Porozumienie NLP www.nasze-ludowe-porozumienie.org
Komitet Wyborczy Wyborców "Rozwój i Bezpieczeństwo" www.rozwojibezpieczenstwo.eu
Komitet Wyborczy Wyborców Aktywny Samorząd www.aktywnysamorzad.pl.tl
Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowo-Społeczny www.kwwsamorzadowo-spoleczny.pl
Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe www.forumsamorzadowe.ops.pl
Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Lechowskiego - Nowa Jakość www.kwwnowajakosc.pl
Komitet Wyborczy Wyborców Przyszłość Samorządowa www.kwwps.eu
Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Powiatu Grójeckiego www.razem.wgr.pl
Komitet Wyborczy Wyborców Solidarny Samorząd www.solidarnysamorzad.cba.pl
Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Wolny Radom www.kwswolnyradom.pl
  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:29-12-2015 14:26
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:29-12-2015 14:28
    Wprowadził:Bartosz Goździk