• Wykaz komitetów, które złożyły zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego
    Adresy stron internetowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  • Sprostowanie komunikatu Komisarza Wyborczego w Radomiu
    Udostępnianie sprawozdań finansowych