• Postanowienia w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
    Postanowienia w sprawie podziału na okręgi wyborcze
  • Postanowienia w sprawie podziału na stałe obwody głosowania
    Postanowienia w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
  • Wnioski o zmianę siedzib obwodowych komisji wyborczych