• Postanowienia w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.
    Postanowienia w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  • Postanowienia w sprawie podziału na stałe obwody głosowania
    Postanowienia w sprawie zmiany siedzib oraz granic obwodowych komisji wyborczych
  • Wnioski o zmianę siedzib obwodowych komisji wyborczych
    Postanowienia w sprawie podziału na okręgi wyborcze