• Prowadzenie kampanii wyborczej - wyjaśnienie Komisarza Wyborczego w Radomiu