• Informacja o składzie, siedzibie i dyżurach pełnionych przez OKW w Radomiu
    Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2011r.
  • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu RP w okręgu wyborczym nr 17
    Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 49
  • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 50
    Komunikat Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Radomiu