• Wykaz komitetów, które złożyły zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego