• Sprostowanie komunikatu Komisarza Wyborczego w Radomiu
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 17 października 2014 r. o wylosowanych numerach list kandydatów na radnych zarejestrowanych do rad powiatów na obszarze jego działania
  • Komunikat Komisarza o losowaniu numerów list
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu w sprawie powołania komisji terytorialnych
  • Komunikat Komisarza o losowaniu członków TKW
    Komunikat Komisarza Wyborczego o liczbie mieszkańców
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Radomiu o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych