• Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 17 na listy kandydatów na posłów
    Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 49
  • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 50