• PROTOKÓŁ WYBORÓW POSŁÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 17 z dnia 26 października 2015r. (wraz z zestawieniem podziału mandatów)