• Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu
    Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w okręgu nr 49 i 50
  • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w okręgu nr 17
    Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu o składzie i siedzibie oraz pełnionych dyżurach
  • Wyciąg z obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.