• POSTANOWIENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU W SPRAWIE WYGAŚNIĘCIA MANDATU RADNEGO
  POSTANOWIENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU W SPRAWIE OBSADZENIA MANDATU RADNEGO
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 29 czerwca 2018r. (dotyczy podziału Gminy Chlewiska na okręgi wyborcze)
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 27 czerwca 2018r. (dotyczy podziału Gminy Głowaczów na okręgi wyborcze)
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 4 czerwca 2018r. (dotyczy podziału Gminy i Miasta Przysucha na okręgi wyborcze)
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 21 maja 2018r. (dotyczy podziału Gminy Wierzbica na stałe obwody głosowania)
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 16 maja 2018r. (dotyczy podziału Gminy Ciepielów na stałe obwody głosowania)
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 16 maja 2018r. (dotyczy podziału Gminy Głowaczów na okręgi wyborcze)
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 8 maja 2018r. (dotyczy podziału Gminy Potworów na stałe obwody głosowania)
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 8 maja 2018r. (dotyczy podziału Gminy Gniewoszów na stałe obwody głosowania)