• Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Pionki przed upływem kadencji - 19 marca 2017r.
    W dniu 25 maja 2016r. wpłynęło do Komisarza Wyborczego w Radomiu powiadomienie grupy obywateli - inicjatorów referndum o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta Pionki przed upływem kadencji - wniosek został odrzucony.