• Wybory przedterminowe Wójta Gminy Gniewoszów, zarządzone na dzień 19 czerwca 2016 r.