• Wybory ponowne do Rady Gminy Potworów, zarządzone na dzień 15 marca 2015 r. (okręg wyborczy nr 7)