Państwowa Komisja Wyborcza - Referenda w sprawie odwołania organu (rady lub wójta)
  • Referenda Gminne w sprawie odwołania przed upływem kadencji Rady Gminy Jastrzębia i Wójta Gminy Jastrzębia
    Referenda lokalne