• Komisarz Wyborczy w Radomiu I
  Łukasz Bartłomiej KLUSKA

  Sędzia Sądu Rejonowego w Pruszkowie

  termin dyżurów:

  poniedziałek od godziny 14:00 do 15:30

  siedziba: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Radomiu

  adres: ul. Żeromskiego 53 pok. 154, 26-600 Radom

  tel.:  48 3639745, 48 3620545 fax.: 48 3632794

  e-mail: rad-lukas.kluska@kbw.gov.pl

  Data powołania
  03.04.2018

  Data zakończenia kadencji
  03.04.2023

  Właściwość terytorialna

  powiaty: lipski, radomski, szydłowiecki, zwoleński; miasto na prawach powiatu: Radom