• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 11 kwietnia 2018r. (dotyczy podziału Gminy Wierzbica na okręgi wyborcze)
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 11 kwietnia 2018r. (dotyczy podziału Gminy Mirów na okręgi wyborcze)
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Radomiu w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Radomiu w sprawie obsadzenia mandatu radnego