• Dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu
    Konsultacje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sienno w okręgu wyborczym nr 14 zarządzone na dzień 4 grudnia 2016 r.
    W dniu 25 maja 2016r. wpłynęło do Komisarza Wyborczego w Radomiu powiadomienie grupy obywateli - inicjatorów referndum o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta Pionki przed upływem kadencji - wniosek został odrzucony.
  • Wybory przedterminowe Wójta Gminy Gniewoszów, zarządzone na dzień 19 czerwca 2016 r.
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy i Miasta Przysucha w okręgu wyborczym nr 7 zarządzone na dzień 26 czerwca 2016 r.
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Tczowie w okręgu wyborczym nr 7 zarządzone na dzień 26 czerwca 2016 r.