• Wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach w okręgu wyborczym nr 5 zarządzone na dzień 7 stycznia 2018 r.
  Rejestr wyborców - ulotka inforacyjna
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram wybory" II edycja - przygotowania
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zwoleniu w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 2 lipca 2017 r.
 • Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Pionki przed upływem kadencji - 19 marca 2017r.
  Dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu
 • Konsultacje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sienno w okręgu wyborczym nr 14 zarządzone na dzień 4 grudnia 2016 r.
 • W dniu 25 maja 2016r. wpłynęło do Komisarza Wyborczego w Radomiu powiadomienie grupy obywateli - inicjatorów referndum o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta Pionki przed upływem kadencji - wniosek został odrzucony.
  Wybory przedterminowe Wójta Gminy Gniewoszów, zarządzone na dzień 19 czerwca 2016 r.