• Korpus Urzędników Wyborczych
  Wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach w okręgu wyborczym nr 5 zarządzone na dzień 7 stycznia 2018 r.
 • Rejestr wyborców - ulotka inforacyjna
  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram wybory" II edycja - przygotowania
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zwoleniu w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 2 lipca 2017 r.
  Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Pionki przed upływem kadencji - 19 marca 2017r.
 • Dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu
  Konsultacje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sienno w okręgu wyborczym nr 14 zarządzone na dzień 4 grudnia 2016 r.
  W dniu 25 maja 2016r. wpłynęło do Komisarza Wyborczego w Radomiu powiadomienie grupy obywateli - inicjatorów referndum o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta Pionki przed upływem kadencji - wniosek został odrzucony.