Państwowa Komisja Wyborcza - Wzory dokumentów
  • Wzory dokumentów dotyczace zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców - wybory przedterminowe wójta
    Wzory dokumentów dot. zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego - kadencja 2014-2018
  • Wzory dokumentów dot. zgłaszania kandydatów w wyborach przedterminowych
    Wzory dokumentów dot. zgłaszania list kandydatów na radnych
  • Wzory dokumentów dot. zgłaszania kandydatów do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych
    Wzory sprawozdań finansowych
  • Wzór zestawienia przychodów i wydatków komitetu wyborczego dołączanego do sprawozdania finansowego